Provozní řád služby

ZMĚNA PROVOZNÍHO ŘÁDU

schváleného dne 27. 5. 2014 rozhodnutím pod č.j. KHSJM 21301/2014/BM/HOK 

činností epidemiologicky závažných -
MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY, PEDIKÚRA, MANIKÚRA, KOSMETICKÉ SLUŽBY A PROVOZOVÁNÍ SOLÁRIÍ

 

Wellness centrum 4Comfort
Fryčajova 698/29
614 00 Brno – Obřany
IČO: 27704980

 

Schváleno rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně dne 19. 11. 2018  pod č. j.:  KHSJM 59701/2018/BM/HOK.

 

Text provozního řádu plně nahrazuje provozní řád schválený dne 27. 5. 2014 rozhodnutím pod č.j. KHSJM 21301/2014/BM/HOK.

 

Informace o provozovně:

Název a adresa:
Wellness centrum 4COMFORT
Fryčajova 698/29
614 00 Brno – Obřany

Provozovatel:
PONDER a.s.
Fryčajova 698/29
614 00  Brno
IČO: 27704980

Provozovatel vlastní živnostenské listy na činnosti:

 1. Masérské, rekondiční a regenerační služby
 2. Kosmetické služby
 3. Pedikúra, manikúra
 4. Provozování solárií

Majitel prostor:
INGSTREM, s.r.o.
Fryčajova 13/27
614 00 Brno

 

Provozní doba wellness centra 4Comfort:

Fitness, kavárna, kosmetika, Privátní whirlpool, Soukromá spa, masáže, pedikúra, manikúra
Po – Pá 09:00 - 22:00 h
So + Ne 09:00 - 22:00 h

Saunový svět
Po – Pá 09:00 - 22:00 h
So + Ne 09:00 - 22:00 h

Pracovníci odpovědní za provoz:
Gustav Urbánek – ředitel - tel. 734 409 909

 

Obsah:

1. LEGISLATIVA

2. PODMÍNKY ČINNOSTI

3. POPIS PROVOZU

4. MASÁŽE

5. SOLÁRIUM

6. KOSMETICKÉ SLUŽBY A PEDIKÉRSKÉ, MANIKÉRSKÉ SLUŽBY

7. PŘÍSTROJOVÉ PROCEDÚRY

8. ÚKLID A DEZINFEKCE

9. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ

10. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

11. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

 

1. LEGISLATIVA

PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM ČINNOSTI EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÉ:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
 • Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. 11. 2009, o kosmetických přípravcích
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

2. PODMÍNKY ČINNOSTI

Způsobilost pracovníků:

Pracovníci splňují povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů tj.:
- mají nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví
- mají potřebné vzdělání či akreditovaný kurz k provádění činnosti
- vlastní zdravotní průkaz (je k dispozici k nahlédnutí na provozovně)
- jsou zdravotně způsobilí.

Povinností pracovníků vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením

a) jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li podezřelí z nákazy,
b) pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné,
c) musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání,
d) k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

3. POPIS PROVOZU

Wellness centrum 4Comfort se nachází v polyfunkčním domě Obřany, v suterénu a v 1. NP. Vstup do wellness centra 4Comfort je v suterénu z parkoviště. U vstupu je recepce, kde zaměstnanci 4Comfort zákazníka informují o provozu centra, vydají mu potřebné prádlo a identifikační čip. 

Vstupní prostory

V prostoru vstupu se nachází posezení kavárny s kapacitou 36 míst k sezení. Dále recepční pult pro dva zaměstnance. Za recepcí se nachází zázemí kavárny s kuchyňkou a dva suché sklady pro zásobování kavárny.
Vstupní prostory jsou vybaveny čistící zónou a jako podlaha je zvolen zátěžový koberec.
Ke kavárně také patří oddělené WC pro muže, ženy a ZTP.
Od recepce pak klienti jdou přes čistící zónu (lavička a koberec, místo určené k vyzutí bot) do šaten, boty si berou s sebou.

Šatny (šatna ženy, šatna muži)

Šatny jsou rozděleny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Šatny mají klasický systém skříněk s možností sezení před skříňkami. Součástí šaten je i hygienické zázemí - WC, sprchy a prostor pro shoz špinavého prádla, který je v pravidelných intervalech pracovníky vyprázdněn a špinavé prádlo je odvezeno do skladu určeného pro špinavé prádlo. Podlahy v šatnách jsou z protiskluzového PVC.
V pánské šatně je 42 šatních skříněk o rozměrech 35x160x45cm a 18 botníků 35x40x45cm, které jsou umístěny pod lavicí na sezení před skříňkami. Koš pro shoz špinavého prádla o rozměrech 60x70x100cm je umístěn za nábytkovou stěnou s otvorem pro odložení prádla. Koš je umístěn v samostatné místnosti a je dle potřeby několikrát denně vyvážen do skladu špinavého prádla.
V dámské šatně je 46 šatních skříněk o stejných rozměrech jako v pánské šatně a 8 botníků. Koš na špinavé prádlo je umístěn před šatnou v samostatné místnosti a též je dle potřeby vyvážen několikrát denně. Před každou šatnou jsou vyhrazené prostory pro odložení obuvi zákazníků. Zákazníci jsou informováni, že za odložené boty neručíme a mají si je uzamykat do skříněk k tomu určených. Šatny + samotné prostory wellness, masáže, soukromé prostory wellness, fitness jsou označeny jako čistá zóna, kam lze vstoupit pouze v čisté obuvi či bez obuvi.
Cennosti mají zákazníci povinnost si ukládat do zamykatelných trezorků umístěných v blízkosti recepce. V případě krádeže a odcizení cenností ze šatních skříněk, za tyto cennosti wellness centrum 4Comfort neručí. Cedule s touto informací jsou umístěny v obou šatnách na viditelném místě, a dále také v každé skříňce. 

Masáže

Místnosti (2) pro masáže jsou vybaveny masážními lehátky a pracovními pulty pro zaměstnance. Každý pracovní pult má své umyvadlo a prostory pro skladování potřebného vybavení pro masáže. Podlahy jsou vinylové s imitací dřeva. Tyto 2 místnosti jsou bezokenní pracoviště bez přirozeného osvětlení a jsou větrány uměle pomocí VZT. Nejsou tudíž trvalými pracovišti - pracovník v nich pracuje denně max. 4 hodiny. Součástí jedné z maséren je sprcha využívaná zákazníky. V každé masérně je umyvadlo s tekoucí teplou i studenou vodou.

Kosmetika

Místnost pro kosmetiku je vybavena polohovatelným lehátkem a pracovním pultem pro zaměstnance. Pracovní pult má své umyvadlo a prostory pro skladování potřebného vybavení pro procedury. Podlahy jsou vinylové s imitací dřeva. Tato místnost je bezokenní pracoviště bez přirozeného osvětlení a je větrána uměle pomocí VZT. Není tudíž trvalým pracovištěm - pracovník v ní pracuje denně max. 4 hodiny. Místnost je vybavena umyvadlem s tekoucí teplou i studenou vodou.

Technická místnost a úklidová místnost

Uzamykatelná místnost, kde se nachází dva samostatné prostory, a to technická místnost    s technologiemi pro suché i parní sauny větraná vzduchotechnickou jednotkou se vstupem pouze pro personál a současně oddělená druhá místnost pro úklid. Úklidová místnost je opatřena výlevkou a policemi pro sklad čisticích prostředků a náčiní, současně slouží jako sklad chemikálií. Tato místnost je uzamčená a přístup do ní má pouze personál. 

Sklad špinavého prádla

Jako sklad slouží místnost na konci chodby služeb pedikúra, kosmetika a masáže. Místnost je odvětrávaná. Velikost skladovacích klecí je dostatečná na uchování špinavého prádla po dobu potřebnou pro odvoz prádla do prádelny.

Skladování čistého prádla

Pro skladování čistého prádla slouží vestavěné skříně na chodbách samotného wellness centra a dále v prostoru recepce.

Pedikúra 

Místnost je vybavena pedikérským křeslem s vanou, odkládacím stolkem na potřeby, zdravotnickou židlí a odkládací skříní s umyvadlem a prostorem pro skladování potřebného vybavení pro pedikúru. Podlaha je vinylová s imitací dřeva.
Voda z vany u pedikúry bude po každém zákazníkovi vyměněna a vana vydesinfikována.
V místnosti je umístěna na dřevěné polici sterilizační jednotka, kde se sterilizují nástroje používané jak v místnosti pedikúry, tak v místnosti manikúry. 

Manikúra 

Místnost je vybavena stolkem pro manikúru, křeslem pro zákazníka, zdravotnickou židlí pro personál a odkládací skříní s umyvadlem a prostorem pro skladování potřebného vybavení pro manikúru. Podlaha je vinylová s imitací dřeva.

Místnosti pro manikúru a pedikúru jsou osvíceny umělým a denním světlem a jsou vybaveny umyvadlem se studenou i teplou tekoucí vodou. 

Šatna pro zaměstnance

Šatna je vybavena kuchyňkou s posezením, šatními boxy s botníky a věšákovou stěnou (15 šatních boxů rozdělené na pracovní oděv a osobní věci zaměstnanců). Sociální zázemí mohou využívat zaměstnanci to, které je umístěno v prostorách kanceláře v 1NP budovy. 

Provozní místnosti mají omyvatelnou podlahu.

Celý objekt wellness centra 4Comfort je napojen na veřejný vodovod.

4. MASÁŽE

4.1. Druh poskytovaných služeb:

- masáže klasické
- masáže sportovní
- manuální lymfatické masáže
- masáže relaxační bez použití pomůcek
- masáže relaxační za použití pomůcek (lávové kameny, baňkování, Body Strategist – anticelulitidní masáž kartáči) 

Při masážích klasických a sportovních nejsou používány žádné přístroje a pomůcky.

Při některých z relaxačních masáží jsou používány pomůcky, například lávové kameny (masáž lávovými kameny) anebo baňky (baňkování) či kartáče (Body Strategist).

Masérny jsou osvíceny umělým světlem a jsou vybaveny umyvadlem se studenou i teplou vodou.

4.2. Kontraindikace masáží:

 1. jakékoli onkologické problémy (nádorová onemocnění)
 2. při kožních vyrážkách (plísně, vředy, nádory, bulky, hnisající ložiska, apod.)
 3. všechny akutní stavy (horečka, záněty, virózy a jiné infekce, akutní blokády, apod.)
 4. choroby srdce (infarkty, srdeční arytmie, vysoký krevní tlak, apod.) - je vhodné se poradit s lékařem
 5. problémy se srážlivostí krve a kornatěním tepen
 6. záněty žil, zánětech svalů, kloubů (akutní revmatismus, artrózy, akutní dny, apod.)
 7. velké varixy (křečové žíly) - pouze místní omezení v oblasti k. ž.
 8. osteoporóza (podle stupně pokročilosti)
 9. stavy plicní a kostní tuberkulózy
 10. opilost, požití psychotropních látek
 11. zácpa a další zažívací potíže - je vhodné se poradit s lékařem

Režim prádla:

Pro každého zákazníka je použito čisté prostěradlo na potažení lůžka, jednorázová pokrývka lůžka (perlan), prostěradlo a ručník pro potřeby zákazníka a zároveň je mu chráněn oděv před znečištěním masážním prostředkem.
Použité prádlo je během provozu odkládáno do koše s jednoúčelovým sáčkem ve skladu použitého prádla, které je vybaveno nuceným odvětráváním a následně je minimálně 3x – 4x týdně dopravováno do prádelny. Čisté prádlo je skladováno v samostatném skladu čistého prádla.

5. SOLÁRIUM

Popis zařízení a poskytovaných služeb

Máme k dispozici dvě místnosti se soláriem. 

Provozujeme 1 x vertikální solárium Sun Craft Open Sky.  V místnosti se soláriem je prostor pro odložení oděvu, odlíčení, popřípadě aplikaci solární kosmetiky. Přístroj je provozován v místnosti, která je větrána uměle nuceně ventilátorem.
Solárium splňuje normu ČSN EN 60335-2-27, kterou se stanovuje maximální UV-výkon v soláriích na hodnotu 0,3 W/m2.

Dále provozujeme 1 x horizontální solárium Luxura X 10 by Hapro. V místnosti se soláriem je prostor pro odložení oděvů, odlíčení, popřípadě aplikaci solární kosmetiky. Dále je v místnosti umístěna skříňka s umyvadlem, sloužící pro odkládání dezinfekce a papírových utěrek, s tekoucí teplou a studenou vodou. Přístroj je provozován v místnosti, která je větrána uměle nuceně ventilátorem.
Solárium splňuje normu ČSN EN 60335-2-27/A1/A2, kterou se stanovuje maximální UV-výkon v soláriích na hodnotu 0,3 W/m2. 

Povinnosti provozovatele

Způsobilost pracovníků:
Provozovatel vlastní živnostenský list na „Provozování solárií“.
Zaměstnance zaučil ke kvalifikovanému provozu solárií. Pracovníci mají platný zdravotní průkaz.

Provoz solárií:
Každý zákazník bude před vstupem do solária seznámen s působením UV záření na organismus, bude seznámen s případnými kontraindikacemi, s obslužným systémem. U solária je k dispozici prostředek na odličování, ubrousky a ochranné brýle.
Každý přístroj je vybaven počítačem provozních hodin trubic, které jsou vyměňovány nejpozději při 800 hodinách. Každá výměna je zaznamenána. Nesmí dojít k provozu při překročení výrobcem stanovených provozních hodin solárních trubic! Likvidaci trubic (nebezpečného odpadu) provádí SunCity s.r.o. (doklad o likvidaci uložen na provozovně).
Po každém použití solária se dezinfikují stěny a podlaha solária a ochranné brýle se také dezinfikují po každém použití.

Viditelný prostor (stěna) v blízkosti UV spotřebiče v obou místnostech solária je označen výstrahou uvedenou na trvalém štítku v tomto znění:  

 • UV ZÁŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ OČÍ A PLETI, NAPŘÍKLAD STÁRNUTÍ POKOŽKY, EVENTUÁLNĚ I RAKOVINU KŮŽE.
 • POUŽÍVEJTE PŘILOŽENÉ OCHRANNÉ BRÝLE.
 • URČITÉ LÉKY A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY MOHOU ZVÝŠIT CITLIVOST.
 • DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL. 

Mikroklima: 

Po spuštění přístroje se automaticky uvede do chodu odvětrávání, které zajišťuje nutnou výměnu vzduchu během provozu přístroje.

Prádlo:

V provozu solárií se prádlo nepoužívá.

Zdravotní kontraindikace použití solária

Relativní (po konzultaci s lékařem)

 1. Fototyp č. I. (velmi světlá kůže s pihami, blond až zrzavé vlasy, modré oči,    velmi rychle se spálí, nikdy neopálí)
 2. Perorální antikoncepce
 3. Těhotenství
 4. Kosmetické přípravky s možností fotosenzibilizace
 5. Stav bezprostředně po chirurgických a kosmetických zákrocích
 6. Xeroderma pigmentosum – dědičné onemocnění kůže se sklonem k nádorové přeměně. 

Absolutní

 1. Zhoubný nádor kůže a stav po jeho odstranění
 2. Mnohočetná pigmentová znaménka na kůži
 3. Porfyrie – porucha látkové přeměny složek krevního barviva
 4. Léky s fotosenzibilizujícím účinkem:
  • Tetracyklinová antibiotika (Deoxymykoin, Oxymykoin…) 
  • Diuretika ( Furosemid, Furon, Furamex) 
  • Antidepresiva – thymoleptika ( Melipramin, Amitryptylin, Prothiaden) 
  • Neuroleptika (Plegomazin) 
  • Chemoterapeutika (Desurol, Biseptol) 
  • Sulfasalazin 
  • Lokální kortikosteroidy (Beloderm, Belogent…) 
  • Stav po očkování 
  • Psoraleny 
  • Antidiabetika ( Dirastan, Chlopropamid) 
  • Antirytmika (Cordaron)
 5. Akutní zánětlivá a infekční onemocnění
 6. Děti do 12 let ( lépe do 15)
 7. Zánětlivé a degenerativní nemoci oka
 8. Stav po úrazu oka
 9. Rekonvalescence po operaci oka laserem
 10. Hyperfunkce štítné žlázy (Graves Basedovova nemoc)
 11. Ischemická choroba srdeční a vysoký krevní tlak
 12. Horečka
 13. Herpes labialis, genialis – opary
 14. Dermatitis solaris (zarudnutí kůže po opalování)

6. PEDIKÉRSKÉ, MANIKÉRSKÉ SLUŽBY A KOSMETICKÉ SLUŽBY

Pedikérské služby:

6.1. Druhy poskytovaných služeb:
- ošetření nehtů na nohou (stříhání, pilování)
- odstranění ztvrdlé kůže pod prsty a na patách nohou
- odstranění otlaků
- odstraňování clavií („kuřích ok„)
- masáž nohou

Používané kosmetické prostředky:
- masážní olej
- peeling
- sůl do koupele
- krém na nohy
- dezinfekční prostředky na kůži s fungicidním účinkem

Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

 1. nůžky
 2. kleště
 3. štípky
 4. pilník skleněný
 5. jednorázové čepelky a držák na čepelky 
 6. dóza s víkem
 7. podávky
 8. emitní misky
 9. sterilizátor - je umístěný přímo v místnosti pedikúry

Na provozovně jsou 3 sady nástrojů.

Nástroje používané na pedikúru jsou sterilizovány po každém použití. Sterilizace je popsána v bodě 8.2 provozního řádu.

Manikérské služby:

6.2. Druhy poskytovaných služeb:
- ošetření nehtů na rukou (stříhání, pilování)
- ošetření nehtové kůžičky
- peeling rukou
- zábal rukou 
- aplikace P-Shine
- aplikace Shellack
- lakování
- masáž rukou

Používané kosmetické prostředky:
- masážní olej
- peeling
- změkčovač kůžičky
- krém na ruce
- zábaly s kosmetiku Pure Fiji
- dezinfekční prostředky na kůži s fungicidním účinkem
- P-shine
- lak, lak Shellac

Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

 1. štipky – dezinfekce: desinfekce na nástroje, pokud dojde k potřísnění krví, provede se sterilizace ve sterilizátoru.
 2. jednorázový pilník
 3. nůžky na kůžičku  – dezinfekce: desinfekce na nástroje, pokud dojde k potřísnění krví použije se sterilizace ve sterilizátoru.
 4. nůžky na nehty  – dezinfekce: desinfekce na nástroje, pokud dojde k potřísnění krví použije se sterilizace ve sterilizátoru.
 5. dřevěné dřívko - jednorázové
 6. emitní misky
 7. exkavátor (škrabka) – desinfekce na nástroje

Na provozovně jsou 2 sady nástrojů.

Sterilizace je popsána v bodě 8.2 provozního řádu.

6.3. Absolutní kontraindikace:

 • poruchy krvácení a srážlivosti
 • v případě akutního zánětu žil
 • všechna akutní kožní onemocnění – včetně onemocnění nehtových plotének (hnisavá, mykotická, virová, parazitární)

Relativní kontraindikace:

 • diabetes mellitus

Kosmetické služby:

6.4. Druhy poskytovaných služeb:
- ošetření pleti
- hloubkové čištění pleti
- peeling
- aplikace pleťové masky
- kosmetická masáž obličeje a dekoltu
- depilace horkým voskem
- profesionální líčení
- ošetření ultrazvukovou špachtlí

Používané kosmetické prostředky:
- krémy
- peeling
- potřeby pro líčení (štětce, make- up, oční linka, stíny....)
- masážní olej
- horký vosk k depilaci
- pleťové masky
- barva na obočí
- peroxid 3%

Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení):

 1. pinzeta
 2. ohřívač ručníků
 3. lampa
 4. čelenky
 5. jednorázové čepice
 6. miska na míchání barvy
 7. štětce + špachtle
 8. houbičky
 9. kosmetické kapesníky
 10. kosmetické tampóny
 11. vatové tyčinky do uší
 12. depilační vosk
 13. malé nůžky
 14. fólie na zábaly
 15. špachtle dřevěné – jednorázové
 16. špachtle ultrazvuková digitální - popis uveden níže

Digitální ultrazvuková špachtle SONOCLEAN na čištění pleti

- Je moderní kosmetický přístroj, který na jednoduchém fyzikálním principu pomáhá pečovat o krásu klientek a klientů.  Používáním tohoto přístroje bude plet´viditelně tonizovaná, vyčištěná a jemná.

• Princip činnosti
- SonoClean ultrazvuková digitální špachtle je jedním z nejpopulárnějších přístrojů, které kosmetičky ve své praxi dnes používají. Dlouhodobé testování tohoto přístroje prokázalo výrazné účinky především v oblasti péče o obličej. Jde o kombinaci mechanického kmitání a akustických vibrací o frekvenci 28 000 kmitů za minutu. Prostupnost ultrazvuku zajišťuje, že nejen kůži čistí, ale také ji i masíruje, což účinně napomáhá při odstranění nečistot, relaxuje vrásky, uvolňuje ucpané póry a nadměrně zrohovatělé vrstvy kůže tak, že pokožka klientky je hladká a čistá. SonoClean ultrazvukovou digitální špachtli lze používat v každém věku a je určena pro ženy i muže. Je účinná pro všechny věkové kategorie a všechny typy pleti.  

• Výsledky ošetření špachtlí SonoClean
- odstranění nečistot, uvolnění pórů, vyhlazení pleti
- zapracování aktivních látek hlouběji do pleti k živým buňkám
- hydratace a odstranění napětí pleti
- zpomalení procesu stárnutí pleti
- zlepšení pružnosti pleti
- hluboká hydratace pokožky
- vyhlazení hlubších i jemných vrásek a jizev po akné, potlačení akné, zmírnění nežádoucí pigmentace
- dokonalé vyhlazení trudovité pleti
- aktivace buněčné obnovy pleti
- mnohonásobné zvýšení účinnosti kosmetických přípravků
- výsledkem je čistá, hydratovaná, rozjasněná, dobře prokrvená a zdravá plet´mladšího vzhledu

• Kontraindikace
- kardiostimulátor
- epilepsie
- ekzémy a alergické stavy na ošetřované pleti

Výrobek splňuje následující směrnice EU a právní normy ČR : ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů a ČSN EN 61000-6 (elektromagnetická kompatibilita).
-  Princip použití ultrazvukové špachtle spočívá v důkladném ošetření pleti čistícím mlékem či gelem, nanesení speciálního krému, gelu či masky - dle typu ošetření pleti a přání klientky - a následném jemném tahu a pomalým pohybem čepelí špachtle po pokožce. Dbá se na vynechání míst s jemnou pokožkou, jako například očním víčkům. Následně je plet´ ošetřena tonikem, sérem či speciálním krémem dle typu ošetření. 

S touto ultrazvukovou špachtlí se dá provádět peeling pleti, projasnění pleti, čištění pleti a kosmetický lifting pleti.

• Hygiena ošetření a údržba přístroje
- Čepel špachtle je po každém použití důkladně očištěna kosmetickým tampónem  či buničinou napuštěnou teplou vodou. Takto jsou ošetřeny všechny dostupné plochy přístroje.
Aplikační konec se po každém použití dezinfikuje např. přípravkem Cleamen DEZI a přípravek se nechá působit po dobu podle návodu výrobce.
Po dobu čištění je přístroj odpojený ze sítě.

Zacházení s nástroji a pomůckami je popsáno v bodě 9 provozního řádu: Ochrana zdraví spotřebitele.

Zdravotní kontraindikace

 • veškerá akutní kožní onemocnění 
 • kožní onemocnění hnisavá, virová, plísňová a vyvolaná parazity
 • veškeré alergie na používané krémy, masky, atd.

Režim prádla:
Pro každého zákazníka je použitý čistý ručník a zároveň je mu chráněn oděv před znečištěním. Použité prádlo je během provozu odkládáno do koše s jednoúčelovým sáčkem ve skladu použitého prádla, které je vybaveno nuceným odvětráváním a následně je každý den dopravováno do prádelny. Čisté prádlo je skladováno v samostatném skladu čistého prádla.

7. ÚKLID A DEZIFEKCE, OCHRANA ZDRAVÍ SPOTŘEBITELE A ODPAD

Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce:

Podmínky dezinfekce:

8.1 Dezinfekce – chemická
Dezinfekce je prováděna pouze přípravky dodanými na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o biocidních přípravcích (Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání).

- příprava dezinfekčních prostředků je prováděna dle návodu výrobců
- dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak
- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce
- k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů jsou dezinfekční prostředky střídány  cca  1x za měsíc  dle obsažené aktivní látky
- při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čisticími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce
- při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem se provedepřed čistěním dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, po expozici se očistí obvyklým způsobem
- Používané dezinfekční prostředky: nástroje – např. Sekusept pulver, aktiv, forte, plus, Desident CaviCide;  předměty – např. Incidur spray, Sekusept pulver; kůže -  např. Spitaderm

8.2    Sterilizace

Sterilizátor MELAG 75 

Horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu. Odpovídá všem platným zákonům a předpisům EU pro provoz v kosmetických provozech.
Nerezový, plně automatický a úsporný přístroj.

Je umístěn přímo v místnosti pedikúry.

Technické údaje:
Velikost kazety: 29 cm x 19 cm x 4 cm (na cca 10 nástrojů).
Hmotnost: 12 kg, objem 4,2 l

Sterilizační teplota: 180 °C a následná sterilizace nejméně po dobu 45 minut

- je k dispozici doklad o kontrole sterilizátoru, zkouška bioindikátory je prováděna nejméně 1x za rok či po 200 cyklech
- je veden deník o provedených sterilizacích (datum každé sterilizace, druh a množství sterilizovaného materiálu, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla, fyzikální parametry sterilizace, eventuelně písemné vyhodnocení chemického testu sterilizace v každé sázce)
- je vedena evidence o počtu zákazníků.

Nástroje používané na pedikúru jsou sterilizovány po každém použití. Nástroje jsou vkládány do sterilizátoru očištěné podle řádné předsterilizační přípravy (viz bod 11 Ochrana zdraví spotřebitele na následující straně) ve sterilizačních kazetách, ve kterých jsou uchovávány i po sterilizaci pro ochranu před mikrobiální kontaminací do doby použití.

Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními přípravky:

Desinfekční přípravky:
- v provozovně se skladujív originálním balení
- pro jejich přesné dávkování je pouze pro tento účel vyčleněna přesná odměrka
- manipulace s nimi je se zvýšenou opatrností
- jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skříňce v provozní místnosti.

Používáme tyto osobní ochranné pomůcky:
- ochranné pryžové rukavice

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

- při zasažení kůže koncentrovaným roztokem je nutné odstranit potřísněný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem
- kůži je nutno následně ošetřit ochranným krémem
- při zasažení očí - 10 - 15 min proudem vody vymývat oba spojivkové vaky
- při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení nevyvolávat
- při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

Zásady osobní hygieny pracovníků

Pracovníci dodržují tyto zásady:
- zdržují se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace jídla, pití, kouření),
- pečují o tělesnou čistotu – před zahájením a ukončení práce u každého zákazníka, přechodu z nečisté práce (např. úklid, použití WC, manipulace s odpadky) na čistou a při každém znečištění si umýt ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího a případně dezinfekčního prostředku.  K osoušení rukou se používají jednorázové ručníky + dezinfekční prostředky na ruce – technika hygienická dezinfekce rukou bez mytí vodou – viz. návody výrobce přípravku, čili i bez utírání. 
- nosí funkční a čistý osobní ochranný pracovníoděv světlé barvy a vhodnou pracovní obuv po celou pracovní dobu, neopouští provozovnu v průběhu pracovní doby v ochranném oděvu a obuvi; pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně.

Ochrana zdraví spotřebitele

 1. V provozovně nelze kouřit.
 2. Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodicích psů nevidomých osob.
 3. Povinností zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením
  1. jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním, anebo jsou-li podezřelí z nákazy
  2. pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
  3. musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání
  4. k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 4. Nesmíme provádět výkony na nemocné kůži, manipulaci s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
 5. Při poskytování služeb používáme jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.
 6. Prostory a inventář na pracovišti udržujeme v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.
 7. Pro každého zákazníka používáme čisté prádlo nebo jednorázový materiál.
 8. Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) vždy provedeme dezinfekci kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem určeným k použití na kůži.
 9. Použité nástroje a pomůcky po každém zákazníkovi řádně mechanicky očistíme, omyjeme horkou vodou s přídavkem saponátu, osušíme, dezinfikujeme a opláchneme pitnou vodou.
 10. Pokud dojde ke znečištění nástrojů a pomůcek biologickým materiálem, provedeme  dezinfekci dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem a teprve poté mechanicky očistíme, omyjeme horkou vodou s přídavkem saponátu, osušíme, dezinfikujeme a opláchneme pitnou vodou.
 11. Pedikérské nástroje po každém použití sterilizujeme, včetně řádné předsterilizační přípravy nástrojů - virucidní dekontaminace, mechanická očista, opláchnutí a osušení.
 12. Nástroje, jimiž lze porušit integritu kůže (čepelky) používáme pro každého zákazníka sterilní nebo nové jednorázové.
 13. Jednorázové nástroje a pomůcky nepoužíváme opakovaně.
 14. Vaničky nebo mísy jsou pro každého spotřebitele čisté a dezinfikované, pedikérské vaničky jsou dezinfikovány přípravky s aktivní antimykotickou složkou.
 15. Oděv zákazníka během poskytované služby chráníme čistou rouškou.

Při výkonu činnosti epidemiologicky závažné je zabezpečena lékárnička první pomoci umístěná v recepci s tímto vybavením:
- jednorázový sterilní obvazový materiál, obinadlo, náplasti, nůžky
- dezinfekční prostředek na kůži s virucidním účinkem (např. Septonex spray, Jodisol)
- lokální hemostyptikum (např. Gelitaspon, Traumacel)
- oční kapky či oční voda (např. Ophtal, Visine)
- analgetikum (např. Ibalgin, Paralen tbl.).

Vybavení lékárničky s uplynulou expirační dobou z lékárničky vyřazujeme a nahrazujeme novým. 

Úklid:

Před zahájením provozu nebo po skončení směny je proveden na mokro celkový úklid provozovny, úklid ploch, podlah, masážního lůžka, kosmetického křesla, kadeřnických křesel a lůžek pro přístrojové procedury s použitím čistících přípravků. V průběhu dne je úklid proveden v případě znečištění.

Po každém zákazníkovi jsou podlaha a stěny vertikálního solária dezinfikovány, např. prostředkem SMARTCLEAN  dodávaným firmou SunCity s.r.o. anebo přípravkem DESISPRAY ALCOHOL od firmy ALFA CLASSIC, popřípadě přípravkem Cleamen 570 DESI S  a po době působení jsou rozetřeny jednorázovými utěrkami. Ty jsou odkládány do koše s jednoúčelovými sáčky a minimálně jednou denně likvidovány do komunálního odpadu.
Speciální ochranné brýle pro solárium jsou po každém zákazníkovi čištěny, dezinfikovány. Dezinfekce je prováděna otíráním po každém použití s dodržením doby expozice a koncentrace předepsané v návodu výrobce. 

Nejméně jednou týdně je proveden úklid ostatních ploch s použitím dezinfekčních přípravků.
Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované ministerstvem zdravotnictví a všechny bezpečnostní listy jsou k nahlédnutí na provozovně.
K dezinfekci ploch a předmětů se používá např. Savo, Incidur, Sekusept Pulver, DESISPRAY ALCOHOL, Cleamen 570 DESI S. Dezinfekční přípravky jsou obměňovány po cca 1 měsíci (dle přítomné účinné aktivní látky) a je dodržována doba účinnosti, koncentrace, expoziční doba dle návodu výrobce.
Ke skladování čistících a desinfekčních prostředků a dalších úklidových pomůcek slouží úklidová místnost. Úklidové pomůcky jsou rozděleny na hrubý a ostatní úklid, jsou udržovány v čistotě.
V případě znečištění je úklid prováděn v průběhu dne.

Odpad:

Veškerý komunální odpad se odstraňuje denně z provozovny. Odpadkové koše jsou kryté, denně se po vyprázdnění dezinfikují.

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna firmou Marius Pedersen a.s.

Ostrý odpad – použité čepelky z provozu pedikúry se ukládají bez další manipulace do pevnostěnných spalitelných obalů. Obaly jsou označeny druhem odpadu a uloženy mimo dosah veřejnosti.
Likvidace nebezpečného odpadu, např. biologicky kontaminovaný ostrý odpad, je prováděna firmou Marius Pedersen a.s. Smlouva o likvidaci odpadu je uložena v provozovně.

Likvidaci solárních trubic (nebezpečného odpadu) provádí SunCity s.r.o. (doklad o likvidaci uložen na provozovně).

9.   POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ

9.1. Osobní hygiena zaměstnanců:

Pracovníci dodržují osobní hygienu – před a po každém poskytnutí služby, po použití WC, při manipulaci s prádlem, při přechodu z práce nečisté (úklid, desinfekce) na čistou, po manipulaci s odpady, a po každém znečištění si pracovník myje ruce v teplé vodě s použitím vhodného prostředku, osušení rukou pomocí papírových utěrek. Na dezinfekci pokožky rukou je používán přípravek Sterillium, Spitaderm anebo Septoderm gel. 

9.2. Oděv zaměstnanců:

Pracovníci používají pracovní oděv i obuv. V zaměstnanecké šatně jsou skříňky odděleny pro pracovní a civilní oděvy pracovníků.

10.  POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 Nemocní zákazníci podstupují masáže a cvičení ve fitness pouze po konzultaci s lékařem, osobám s porušenou kůží, či kožními nebo nakažlivými chorobami se žádné služby neposkytují.

11.  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Personál používá vhodný pracovní oděv i obuv, při úklidu a zejména při desinfekci používá ochranné rukavice.
U telefonu jsou vyvěšena telefonní čísla na hasiče, policii a první pomoc.

První pomoc

Zaměstnanci znají zásady první pomoci.

 

Zdravotní průkazy a živnostenské listy jsou k dispozici na provozovně.

Schválený provozní řád je vyvěšen na provozovně.

 

V Brně, dne: 1. 9. 2018

Vypracovala: Medvěděvová Petra