Střih videa

Díky brigadničení v reklamní agentuře jsem se pochytil pravidla a pokročilé techniky střihu videa i zvuku. Pracoval jsem na několika televizních spotech a prezentačních filmech.